.כנס תאגידי המים והביוב בישראל הנו כנס מקצועי המרכז נושאים מרכזיים וחשובים בנושאי מים וביוב
. הכנס יהווה פורום להעברת מידע, דיונים והעלאת אספקטים חשובים בתחום אספקת המים והטיפול בביוב בישראל

  • משק המים לאן מט"שים הקמה ותפעול - משמעויות
  • משמעויות ארנונה בתאגידי המים
  • פאנל - רגולציה במשק המים והביוב והשפעתה על משקי המים העירוניים
  • השתלבות תאגידי מים בערים חכמות בישראל
  • יציבות רגולציה ו"כללי משחק" ברורים
  • בטחון מים - כולל אירועים שקרו בחו"ל ובארץ


לפרטים והרשמה: מיכל כדריה 053-3345808 | עדי וקנין 03-9203924